Kathina 2018

Perayaan Sanghadana di masa Kathina
Vihara Bodhigiri Balerejo
di Vihara Samaggi Jaya Blitar
03 November 2018

 

 

 

 

 

 

share me
  • November 6, 2018
Skip to toolbar