Patidana 2018

Upacara Pelimpahan Jasa (Patidana)
Vihara Bodhigiri Balerejo
di Vihara Samaggi Jaya Blitar
25 Agustus 2018

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

share me
  • August 27, 2018
Skip to toolbar